Veiligheid

Veiligheid

Met oog voor de transparantie en veiligheid van uw belegging, voldoet Capler aan alle voorschriften onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB).

De beheerder

Capler Private Equity is een subfonds van het Alpha High Performance Fund (AHPF), een fonds gestructureerd als fonds voor gemene rekening met open-end structuur. Het AHPF, en daarmee Capler Private Equity, wordt beheerd door Elite Fund Management (EFM).

EFM is opgericht in december 1997 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14635575. Sinds juni 2007 is gestart met het AHPF om beleggers te laten investeren in portefeuilles die professioneel beheerd worden en gebruikmaken van niet-traditionele beleggingsstrategieën. EFM beheert momenteel 11 verschillende beleggingsfondsen met een totaal belegd vermogen van meer dan €55.000.000.

Toezicht

EFM beschikt over een vergunning als vereist uit hoofde van artikel 2:65 van de Wft. Het fonds en de subfondsen vallen onder de werking van deze vergunning. Door deze vergunning staat EFM onder doorlopend toezicht van de AFM en DNB.

Vergunninghoudende AIFM

Het Capler Private Equity Fund-of-Funds is een beleggingsinstelling en kan in het register van de AFM worden teruggevonden. Download hiervoor het eerste excel bestand: Vergunninghoudende AIFMs. Onder AFM Subfonds ID 50033975 of op naam van Capler Private Equity Fund-of-Funds zijn wij terug te vinden.

Juridisch eigendom

Het juridische eigendom van het belegd vermogen van het fonds ligt bij de Stichting Alpha High Performance Fund. De stichting is opgericht in mei 2009 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34340567. De Stichting heeft als statutaire doelstelling het houden van activa van beleggingsinstellingen welke worden beheerd door EFM. Deze scheiding van juridisch eigendom heeft als voordeel dat indien de beheerder insolvent wordt verklaard, dit geen invloed heeft op het vermogen van het fonds en de participanten.

De bewaarder

IQ EQ Depositary B.V. is de bewaarder van het fonds, opgericht in oktober 2013 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59062236. De bewaarder heeft een vergunning van de AFM, om als bewaarder op te mogen treden bij beleggingsinstellingen zoals het fonds; en staat onder toezicht van de AFM en DNB. De Beheerder heeft met IQ EQ Depositary B.V. een schriftelijke bewaarovereenkomst gesloten waarin de uitvoering van de bewaarderstaken is beschreven, zoals controle van kasstromen, bewaring, toezichthoudende taken.

Accountant en verslagen

Accountant van het AHPF fonds is O-twee Audit B.V,. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24491359 en verantwoordelijk voor de audit op de (half)jaarverslagen.

De jaarrekening wordt ieder jaar binnen zes maanden na afloop van het boekjaar opgemaakt. Halfjaarverslagen worden binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar aangemaakt. Na vaststelling zijn het jaarverslag en het halfjaarverslag zullen deze gedeeld worden met de beleggers van het fonds.

Custodian

Het AHPF fonds werkt met verschillende custodians samen, waaronder: ABN Amro Mees Pierson en Binck Bank. De custodian kan een deel van de taken van de bewaarder overnemen. In de praktijk wordt dit gebruikt als extra controle bij het doen- en aanhouden van beleggingen.

milon

Beleg mee met de
professionals

Beleggen in private equity was nog nooit zo gemakkelijk.
Doe meer met je geld en schrijf je nu in.

Maak je account